Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

SQUATTER BESKYTTELSE

Vesta Vigilar beskytter ditt feriehus i Spania og hjelper deg hele veien dersom hjemmet ditt skulle bli okkupert av husokkupanter.

Vesta Vigilar SL

Vesta ( klassisk latin : [ˈwɛsta]) er den jomfruelige gudinnen for hjemmet, ildstedet og familien i romersk religion. Hun ble sjelden avbildet i menneskelig form og ble ofte representert ved tempelilden hennes i Forum Romanum. Inngang til templet hennes var bare tillatt for hennes prestinner, vestalerne, som pleide den hellige ilden ved ildstedet i templet hennes. Siden hun ble ansett som en vokter av det romerske folket, ble festivalen hennes, Vestalia (7–15 juni), sett på som en av de viktigste romerske høytidene. Under Vestalia gikk matroner barbeint gjennom byen til gudinnens helligdom, hvor de presenterte matoffer. Vestas betydning for romersk religion var så stor at hennes var en av de siste republikanske hedenske kultene som fortsatt var aktive etter fremveksten av kristendommen inntil den ble tvangsoppløst av den kristne keiseren Theodosius I i 391 e.Kr. Vesta var blant Dii Consentes, tolv av de mest ærede gudene i det romerske pantheon. Hun var datter av Saturn og Ops, og søster av Jupiter, Neptun, Pluto, Juno og Ceres.

"Quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium?"
"What more sacred, what more strongly guarded by every holy feeling, than a man's own home?"
- Cicero
  • Demo Image